Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

OFFLINE VNWEBLOGS

VUI VUI OP-LAI VI-EN-BLÔC-GƠ

Chat chit xong đang chơi ghêm, trong chăn, tât nhiên!
Reng reng! Chưa chi nghe Cu Vinh oang oang: "Eng vô coi en-ti, en-ti tân trang, coi ngay nghe eng!". Vô thì vô, coi ra răng, ăn thua chi nhau! Vô luôn trang Cu Vinh, lic bên Đông lic bên Tây, lic ngang lic nghiêng rồi lic lên trên: Oa cha, ca-mê-ra oach ghê! En-ti chi mô, giao lưu đây chơ. Đông chi đông ghê, đông như nêm.
Coi ha, y chang như trong phim top teen đang mê nhau đang mi nhau. Đôi ni đôi tê say sưa huyên thuyên đôi khi quên luôn nhân dân xung quanh. Xem ra giao lưu như ri nghe vui tai ghê. Nghe tui khen Cu kêu ca: "Giao lưu đâu, đâu? Op-lai chơ, trăm năm nay anh chưa nghe sao?". Tinh vi! Op-lai hay giao lưu hơn thua chi nhau! Mut ti con chim ri, hihi.
Đang xem, nghe xi lô xi la như dân quê choa, như coi phim Tây. Một cô xinh xinh hai tai hây hây trông quen quen: Thanh Chung! Đang thao thao khoe cua rang me, Thanh Chung lăn tăn: "Năm kia op-lai ăn như ri lên luôn năm cân, thât kinh luôn". Anh kia (ai như thi nhân ViCi, nghe đâu thi gia) nghiêng tai nghe nghe trông yêu yêu, hai tay vung vung răn đe: "Yên tâm đi, vô tư đi, măm măm đi! Ua cha, mi kêu lên cân sao sao Chung?". Chung Ny găp luôn con cua to nhât mâm ngoăc lên vai anh cu kia, vung hai con tôm lên khua khua: "Trăng sao chi, măm đi, không sao đâu. Xem em măm đây!". Xong luôn con tôm. Oa cha, Ăc Ăc!
Bên mâm tê Cu Vinh nhai nhai nhăn nhăn như con trăn chip hôi đang nhai lôp xe. Hỏi sao nhăn? Em đau răng! Đau răng mô? Răng ni, đau luôn ba răng bên ni. Tưởng chi, đau ba răng ăn thua chi, nghe như săp toi, tưc ghê! Tôi khuyên Cu: Thôi ăn đi, năm kia anh đây đau bên ni hai răng, bên tê đau thêm ba răng măm cả con baba nhai luôn mai nhai luôn xương, ăn đi Cu. Không nghe khuyên răn, hắn la: Oa! Nhưc ghê nhưc ghê, đau ghê cha ôi em Mai ôi em Oanh ôi! Cu Vinh than "Em ăn như voi hôm nay đau răng như ri e em toi mât thôi anh ơi!". Đang vui liên hoan giao lưu op-lai như ri, nghe la đau răng, bưc xuc ghê!
Ai như Ngô Minh đi ra đi vô, đi vô đi ra trông sương sương đi nghiêng nghiêng, ca lên khuc ca muôn năm "Ta ôm khe ta ôm thôn ta ôm sông ta ôm luôn con mương.." nghe thương chi thương ghê!  Phan Hâm liêc ngang kêu lên: Coi Ngô Minh, e nôn e nôn. Nôn luôn, e e chi. Không lôi thôi, không kiêng chi ai, Khôi ta nôn luôn ra sân. Nôn xong hai tay khua lung tung: "Bô tui bô tui? Bô tui treo đây ai quăng đi mô?". LêCông bông lơn: "Xưa nay ai nôn vô bô. Xô đâu xô đâu?". Ai quăng xô đi mô, Ngô Minh đeo sau lưng kia kia! Hô hô hô.
Tên Nguyên 'Hero' xem ra như đang say say, tây tây, nghiêng nghiêng vô vai Ban Mai. Ban Mai yên yên xem sao! Ai kia như PhươngPhương đi bên ThanhHoa tay trong tay, măt nheo nheo, chân rung rung trêu anh Nguyên Hero chơi: "Ơi anh Nguyên Thaothưc, sao anh thao thưc đêm đêm, phô-lâu mi, đi theo em, ra Côn Lôn, đi không anh?". Nghe như ca ca, nghe như rên rên, Nguyên Hero say hay tôi đang say? Nghe qua qua ThanhHoa ca, con tim ta rơi ra luôn, trôi theo con sông kia, theo dòng Lam Giang trôi xuôi em ơi... Nguyên Hero không thua chi trai tơ, say say nhưng nheo mắt kêu to: "Theo em đi đâu, đi Ca-na-đa, đi Xô-ma-li, hay đi Liên Xô? Đi mô bên em anh theo đi luôn. Anh vô Thanh Chương, anh vô Nghi Xuân anh bê luôn Cup Nô-ben thơ ca trăng sao. Em vui không em". Hehe, ghê răng!
Nghe anh Chung la lên trên sân: "Ai phô-tô phô-tô đi, mai đưa tin". Xem ra Nguyên 'Hero' say như con tintin ôm mông quay cu-lơ bên thân cây xoan, ai đi phô-tô đây? - Anh Chung, anh Chung năm hoa tay, năm nay rât lên tay, anh phô-tô đi anh, anh em yên tâm! Khiêp, Kim Oanh khen anh Chung lên tit mây xanh. Anh Chung ngoan nghe theo ngay, phô-tô khăp nơi, phô-tô trong ra, phô-tô nghiêng nghiêng, phô-tô sau lưng, phô-tô bên hông. Anh em vui, yên tâm măm không lo chi.
Bên mâm kia ai như Trương Duy, lom lom, khom khom, nghiêng nghiêng săm soi. Ôi, goc chi trông xiên như con lươn, qua bên coi e tui ngât luôn đây. Nghe Lê Dương kêu lên: Im im hai tên kia! Hai tên ôm nhau đi ra gôc cây trông như hai tên Tây lai. Ô không! H'Linh như tên Tây đen ôm lưng Văn Công Công đi ra ven sông. Văn CôngCông trông như con nai Ba-na lai heo Ê-đê nuôi trên Gia Lai, tai to mông căng, trên tai không lông, toc thôi bay bay. Sao trên tai không lông, ha? CôngCông nghe, nhăn răng, tay giơ lên nhăm nhăm: "Đang phê đây, không chơi nghe con!". Eo, nghe kinh! 
Bên kia XuânNguyên toc như bông như mây 'chiên gia cưa em ut' đang huyên thuyên. Bên ni "Anh Nguyên ơi" bên tê "Eng Nguêng ui" nghe phat ghen tưc phat điên. Cu TrungTeo (chiên gia but lông tô tranh) măt nheo nheo lom lom trông theo ba em trên sân, tay xoa xoa "Ua cha! Chân như kia miên man miên man mê ơi là mê". RauCâu ra ta đây quan tâm "Đâu đâu, ngang mô ngang mô?". TrungTeo "Ngang nach chơ ngang mô. Ngang trôôc, he?". RauCâu như xưa "Hơ hơ, hơ hơ!". Bơ vơ chơ hơ hơ chi!
Goc sân XuânNguyên ôm eo ThanhChung, không không ThanhChung đâu đây, ThanhChung trong kia, đây ai như ThanhCao. A, ThanhCao! Cao lao ra sân beo tai Văn CôngCông mân mê: "Ông theo tôi ra sông chơi lai rai đi ông!". Văn 'TâyNguyên' buông xuôi hai tay khen "Hay hay, hai chai chi cay cay xơm xơm ông mua hôm qua mô, mô? Hai chai thôi, ba chai e say". Măt ThanhCao long lên : "Say chi, hai be ăn thua chi. Dzô dzô, theo tôi!". Ai hay, tên Vô Danh bên Giec-manh buông câu xanh ghê răng: "Ai vô vô đi, tui đêch vô. Chi nhau, ăn thua chi nhau! Ba chai 'cu em' teo ngay, như 'em' Cu Vinh, teo ngay!". Trương Văn Khoa nhao ra: "Ê Lương Y! Mang theo năm thang cương dương không, ông?". "Ba thang thôi. Ba ăn năm, nghe tôi ông ninh lên, xơi luôn, cương ngay đêm nay. Không cương tôi mang cho ông hai em chân...hehe...miên man luôn. Ưng không?". Chơi thì chơi, chi nhau!
Eo ơi say ghê. Ai bên kia sông ca lên đôi câu nghe bi ai tê tê hai mông: "Em ơi em ơi, em bên tôi hai ta bơi qua sông, ta lông nhông bên nhau ven sông để con tim tôi theo dòng trôi ra xa...ai ơi...ai thương tôi...". Nghe thê lương  ghê, bi ai như bong da hông không lên da non, còn gì là son, em ơi! 
Tham gia giao lưu op-lai vi-en-oep-lôc thân tôi y chang như anh cu Dâu bên Ca-na-đa, tim lâng lâng hai măt long lanh, loay hoay boc tem Cu Vinh xong nghe trong tâm nôn nao, xôn xang, như LâmCuc chưa đăng xong trang thơ, như ThanhTrang chưa sinh xong con, như LâmChiêu Cu(Đồng) bên bưc tranh Ngư Ông Bên Sông dở dang, như..... Thôi, tôi đi ra Ga đây. Cu Vinh lang thang đi theo không buông tha: "Eng ơi, dư hai chai, chơi luôn?". Tui: "Nhiêu chai". Cu: "Hai, eng!". Tui: "Vod-ka hay la-de?". Cu: "Vod-ka!". Tui: "Thôi thôi Cu ơi mi tha cho tau, tau hai nach hai con. Bưa bưa thôi mi ơi! Mi đi xe sang, lên sân bay êm re. Tau đi hai chân khi mô ra Ga đây, ha Cu?". Nghe xong Cu thương Cu tha tui, Cu cho tui đi xe ôm ra Ga, may không xong om!
Xe ôm đi đâu hơn hai cây, trông ra Ga Xe chi to to tôi ngoăc anh xe ôm thăc măc: "Khoan khoan. Ga ni ga chi ri ông?". Tay xe ôm trông ngu ngu, xua xua tay, ngơ ngơ như dê đi ô, phân bua: "Pạ-đôn! Không chơi Phăng-xê, đây nghe không ra! Thông ngôn thông ngôn cho tôi". Tôi điên lên: "Phăng chi xê chi! Dân ngu khu đen đây, An-Nam đây An-Nam-mit đây!". Nghe ra, hai anh em lăn quay hahaha toe loe, xong cho qua luôn.  
TEM xong khuya chi khuya ghê. Tui chui vô chăn run như con dê không lông!
Ăn theo Nguyên 'Hero', thao thưc, không sao chui vô giâc chiêm bao, măt lim dim oc căng căng, xem ra bao blôc-gơ chưa quen, nghe tên hay hay, rât nên thơ, nhưng trông măt trông tai, coi lưng coi hông coi mông coi chân không biêt ai, kêu tên chi. Tha cho tui nha, tri ân nha, mang ơn nha, quen nhau sau nha! 
Chia tay nha! Bai bai nha! Chai chen nha! Ơ-rơ-voa a biento nha! Asta la vista nha! Chi chi chành chành nha! Kakaka...

2 nhận xét:

 1. Em đọc bài này xong mà cứ cười lăn ra, anh viết duyên không thể tả được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lâu lâu nghe con em khen "duyên ghê", hơi phê phê, tim lâng lâng như bay trên mây, như đang bên Tây.
   Cô "gơn"(girl) Tây môi hây hây măt nheo nheo: - Em ông khôn ghê!
   - Oai oai? (Why why?)
   - Đây đây, anh trai duyên "oăn"(một) suy ra con em duyên "thu"(hai), hihi hô hô!
   Hay hay! Con em tôi khôn ghê duyên ghê, hê hê!

   Xóa