Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

VEN SÔNG RỰC VÀNG MÀU HOA ẤY

HOA CẢI VEN DÒNG SÔNG TUỔI THƠ

Ráng chiều giữa tiết vào đông
Vàng mơ Hoa Cải Ven Sông. Sững sờ...
Thương cho mấy gã làm thơ
Bâng khuâng mỗi độ vàng mơ cải ngồng.
Từ ngày "người ấy" lấy chồng
Nhặt thơ nhặt cả gió đồng gói theo... Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét