Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

THƠ TIÊN

THƠ XIN DƯỚI MÁI CHÙA YÊN TỬ

Cách nay gần chín chục niên
Thể theo ý Phật tận miền Viễn Dương
Huyền Trân giáng thế Nam Phương
Giao cho chăm sóc một vườn thuốc tiên
Đã trên bát thập lục niên
Như Lai cho gọi về miền Tây Phương
Pháp Danh ghi rõ Lệ Hương
Tự là Đức Viễn còn vương cõi trần
Đã hơn tám chục mùa xuân
Đức dày tu trọn tiếng lành gần xa
Ban cho một áo cà-sa
Hóa thành chăn ấm Phật Bà giáng ân
Cử ngay một Đại tướng quân
Bá quan văn võ đích thân tới liền
Cùng ngày hôm đó quy tiên
Tháng Mười Hăm Chín về miền Lạc Phương
Niết Bàn ngan ngát trầm hương
Tu thành chính quả Tây Phương trở về.

Thôi đừng vương vấn chốn quê
Đặng ban phúc ấm mọi bề cháu con!

Yên Tử - 2003
Chùa Một Mái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét