Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

CHIẾC LÁ MỒ CÔI


CHIẾC LÁ MỒ CÔI
Cho My Lynh

Có Người vừa về Bên Ấy
Cả nhà em gọi là Ba
Từ nay đâu còn Ba nữa
Bao nhiêu kìm nén vỡ òa...

Chú Hùng Gia Lai thì nói
"Thấy mình như đá mồ côi"
Em cứng làm sao bằng đá
chưa gì đã toát mồ hôi.

Thấy đời sao chơi vơi quá
Em là chiếc lá mồ côi.

(những ngày buồn đau)
(tháng 7 2015)

Chị Duyên
Photo by Dì Cải Quỳ
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét