Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

KÍ ỨC VĨNH HẰNGKÝ ỨC VĨNH HẰNG


Ta vẫn không lìa nhau dù khoảnh khắc
Mình- vĩnh hằng- là kí ức thuộc về nhau

Thơ
ROBERT ROJDEXTVENXKI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét