Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

MONG CHỊ...


ANH ẤY ĐANG CHỜ ĐỂ VỀ PHÍA BÊN KIA...

Chị anh ấy sẽ về
Sẽ đón thằng em về Bên Ấy...Bên Ấy
không phải vườn Thượng Uyển
sao bình yên lạ lùng
Bên Ấy
không có chiều hoang hoải
chỉ yêu thương khôn cùng
Bên Ấy
không nói lời vĩnh biệt
dẫu cách xa muôn trùng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét